Nasz kolejny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Nasz kolejny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Nasz kolejny wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 21 grudnia 2022 r. ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2007 roku z  Santander Consumer Bank S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 372 320,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia zapłaty. Sąd zasądził także od Banku na rzecz Kredytobiorców koszty procesu w kwocie 11 851,00 zł. Tym samym Sąd uwzględnił powództwo główne w całości.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855