Publikacje

Prawomocne postanowienie SO w Nowym Sączu o zawieszeniu spłaty rat na czas procesu

Z kancelaryjnej wokandy – FORTIS Bank Polska S.A. – prawomocne postanowienie SO w Nowym Sączu o zawieszeniu spłaty rat na czas procesu Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – […]
Czytaj więcej

Czy najnowsza uchwała Sądu Najwyższego dotycząca spraw frankowych zmienia sytuację kredytobiorców?

Po wielu miesiącach oczekiwania na dwie uchwały Sądu Najwyższego, które setkom tysięcy frankowiczów miały ułatwić decyzję o podjęciu walki z bankiem, doczekaliśmy się tylko jednej z nich. W dniu 7 maja 2021 r. w uchwale […]
Czytaj więcej

Czy frankowicz będący przedsiębiorcą może wygrać z bankiem?

Czy frankowicz będący przedsiębiorcą może wygrać z bankiem? Coraz częściej pojawiają się wyroki sądów pozwalające odpowiedzieć pozytywnie na tak postawione pytanie. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu.
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy przedstawił nowe stanowisko w sprawie kredytów frankowych oraz zwrócił się do SN z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii rozliczeń kredytów walutowych

W ciągu ostatniego miesiąca Rzecznik Finansowy podjął szereg działań skoncentrowanych na kredyty waloryzowane walutą franka szwajcarskiego. 29 września przedstawił raport z analizy aktualnych zagadnień dotyczących kredytów „frankowych”, natomiast 23 października wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały, mającej na celu rozstrzygnięcie istniejącej w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności dot. tzw. „spraw frankowych”. Więcej o działaniach Rzecznika Finansowego znajdą Państwo w artykule.
Czytaj więcej

Zabezpieczenie spłaty rat w pozwie zbiorowym przeciwko mBank S.A. – co oznacza dla pozostałych Frankowiczów oraz banków?

Przed Sądem Okręgowym w Łodzi od 2016 roku toczy się postępowanie przeciwko bankowi mBank S.A. z powództwa 1725 Frankowiczów. W październiku 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił powództwo, jednak wskutek apelacji powodów wyrok ten w marcu bieżącego roku został uchylony przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, a sprawa wróciła do ponownego rozpoznania przed sąd pierwszej instancji. Sąd Apelacyjny wydał również 9 czerwca 2020 roku przełomowe, ze względu na swój masowy charakter, postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń Frankowiczów. Zapraszam do zapoznania się z analizą treści postanowienia oraz jego znaczenia.
Czytaj więcej

Bank nie odpowiedział na moją reklamację – i co dalej?

Od 1 stycznia 2016 roku jednym z wymogów formalnych pozwu jest oświadczenie powoda w przedmiocie podjęcia próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. W sprawach frankowych do czynienia mamy najczęściej z wezwaniem do zapłaty, reklamacją lub pismem zawierającym elementy obydwu ww. dokumentów. Bank standardowo powinien udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni. Co jeżeli tego nie uczyni?
Czytaj więcej

W którym sądzie złożyć pozew frankowy? – analiza w świetle informacji otrzymywanych z SO w Warszawie

Pytanie o właściwość miejscową sądu jest jednym z podstawowych pytań, na które odpowiedź powinni znać Frankowicze, bowiem decyduje ona o tym, gdzie toczyło się będzie postępowanie w ich sprawie, a co za tym idzie – ma wpływ na czas oraz koszt dojazdu do sądu, a także doświadczenie sądu w rozpoznawaniu tego typu spraw. W ostatnich miesiącach powodowie, którzy wnieśli pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym nasi klienci, otrzymali informację o wydłużeniu przewidywanego terminu pierwszej rozprawy oraz przeciążeniu tegoż sądu sprawami frankowymi. Co na temat właściwości miejscowej sądu można wyczytać z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, co wynika z mojej praktyki w sprawach frankowych oraz moje zalecenia dla Frankowiczów, którzy rozważają złożenie pozwu do warszawskiego sądu, przedstawiam w artykule poniżej.
Czytaj więcej

Nieważność czy „odfrankowienie”? Roszczenia w sprawach frankowych – o co powinienem wnosić?

To pytanie, które kredytobiorcy frankowi zadają sobie po podjęciu decyzji o dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej. Które rozwiązanie jest korzystniejsze? Czym należy kierować się wybierając roszczenie główne oraz czy należy formułować również roszczenie ewentualne? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdą Państwo w dalszej części artykułu.
Czytaj więcej

Teoria salda, a teoria dwóch kondykcji – jaki ma to wpływ na moją sprawę?

W tematyce kredytów frankowych, w zakresie rozliczenia stron w przypadku unieważnienia umowy kredytu, pojawiają się dwa pojęcia: teorii salda oraz teorii dwóch kondykcji, które charakteryzują się odmiennymi zasadami. Czym się różnią? Która z teorii jest korzystniejsza dla Frankowiczów? Jak obecnie kształtuje się linia orzecznicza sądów w Polsce?
Czytaj więcej

Czy sąd może zabezpieczyć Twoje roszczenie poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu CHF na czas trwania sporu?

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej doniesień medialnych dotyczących wydawanych przez sądy postanowień o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń osób posiadających kredyt w CHF poprzez zawieszenie dokonywania przez nich spłaty rat kredytu na czas trwającego postępowania o uznanie umowy kredytu za nieważną. Czy rzeczywiście w Twojej sprawie również może zapaść takie orzeczenie i co powinno zawierać?
Czytaj więcej

Umów się z nami

na bezpłatną rozmowę/spotkanie:

Twoje dane
Wskaż preferowany termin
W jakich godz.
od—do:
Dowiedz się więcej

Kontakt

  • ul. Halicka 9 | 31-036 Kraków
  • tel. +48 519 635 514
  • chf@rspartners.pl
  • www.rspartners.pl
  • NIP: 6762513511
  • REGON: 365376343
  • KRS: 0000636836