Umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A. nieważna

Umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A. nieważna

Miło nam poinformować o naszej kolejnej wygranej, tym razem w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. Często pytacie nas, czy można pozwać bank, jeśli kredyt została spłacony? Można – ta sprawa dotyczy właśnie takiego przypadku.
W dniu 24 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie (SSO Krystyna Mieszkowska) uwzględnił nasze powództwo w całości i zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty 425 065,66 PLN oraz 8440,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 maja 2020 r. (sygn. akt I C 515/20), obciążając Bank kosztami procesu.

Sąd uznał przesłankowo umowę z GE Bank Mieszkaniowy S.A. z 2004 roku za nieważną (kredyt w całości spłacony) i zastosował teorię dwóch kondykcji.
Z tego wyroku mamy bardzo dużą satysfakcję, ponieważ sprawa dotyczy umowy, która poniekąd określała sposób ustalania kursów przez Bank, bowiem w par. 17 ust. 5 wskazano, że: „Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż, a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż. Ww. banki to: PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i Citibank Handlowy Polska S.A.„.

Sprawę prowadzą radca prawny Konrad Rojkowicz, adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

wyrok

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855