Kolejna nieważność umowy kredytu zawartej z Millennium Bank S.A.

Kolejna nieważność umowy kredytu zawartej z Millennium Bank S.A.

Kolejna nieważność umowy kredytu zawartej z Millennium Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek) wyrokiem z dnia 5 maja 2022 r. ustalił, że umowa z 2007 roku zawarta przez naszych Klientów z Millennium Bank S.A. jest nieważna. Sąd zasądził dochodzoną pozwem kwotę w całości, przyjmując teorię dwóch kondykcji. Oddalenie powództwa dotyczy tylko części odsetek. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus oraz radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

Nieważność umowy

Autor: Mariola Rozmus

adwokat
mariola.rozmus@rspartners.pl
512 100 855