Kolejna nieważność umowy kredytu zawartej z Millennium Bank S.A.

Kolejna nieważność umowy kredytu zawartej z Millennium Bank S.A.

Kolejna nieważność umowy kredytu zawartej z Millennium Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek) wyrokiem z dnia 5 maja 2022 r. ustalił, że umowa z 2007 roku zawarta przez naszych Klientów z Millennium Bank S.A. jest nieważna. Sąd zasądził dochodzoną pozwem kwotę w całości, przyjmując teorię dwóch kondykcji. Oddalenie powództwa dotyczy tylko części odsetek. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus oraz radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

Nieważność umowy
Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej