Kolejna nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z 2007 roku

Kolejna nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z 2007 roku

Kolejna nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z 2007 roku. Umowa przewidywała możliwość spłaty rat bezpośrednio w CHF.

Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. o sygn. akt I C 1914/21, ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna.

Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta dochodzone pozwem kwoty w całości i oddalił powództwo jedynie co do części odsetek.

W ocenie Sądu odsetki ustawowe za opóźnienie należą się dopiero od dnia pouczenia kredytobiorcy przez Sąd o skutkach nieważności umowy i złożenia przez niego oświadczenia o tym, czy wyraża zgodę na dane postanowienie niedozwolone czy też nie. Sąd powołał się przy tym na „bezskuteczność zawieszoną”, o której mowa w uchwale SN z dnia 7 maja 2021, sygn. akt III CZP 6/21.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

 

 

 

Autor: Mariola Rozmus

adwokat
mariola.rozmus@rspartners.pl
512 100 855