Kolejna nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z 2007 roku

Kolejna nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z 2007 roku

Kolejna nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. z 2007 roku. Umowa przewidywała możliwość spłaty rat bezpośrednio w CHF.

Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. o sygn. akt I C 1914/21, ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna.

Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta dochodzone pozwem kwoty w całości i oddalił powództwo jedynie co do części odsetek.

W ocenie Sądu odsetki ustawowe za opóźnienie należą się dopiero od dnia pouczenia kredytobiorcy przez Sąd o skutkach nieważności umowy i złożenia przez niego oświadczenia o tym, czy wyraża zgodę na dane postanowienie niedozwolone czy też nie. Sąd powołał się przy tym na „bezskuteczność zawieszoną”, o której mowa w uchwale SN z dnia 7 maja 2021, sygn. akt III CZP 6/21.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej