Kolejna przegrana Banku Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie!

Kolejna przegrana Banku Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie!

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (Sędzia Barbara Wypchło-Grymek) w sprawie o sygn. akt I C 2837/20 ustalił przesłankowo, że umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie 99 055,25 PLN i 23 559,43 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy. W toku procesu powodowie dokonali całkowitej spłaty kredytu, w związku z czym cofnęliśmy powództwo o ustalenie. Z uwagi na to Sąd umorzył postępowanie w tej części. Ponadto Sąd zasądził na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 11 834,00 PLN.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855