Kolejna umowa Fortis nieważna!

Kolejna umowa Fortis nieważna!

Ponad 82 tysiące złotych i ponad 49 tysięcy franków dla naszych Klientów – wyrok SO w Krakowie!

SO w Krakowie zaledwie pół roku potrzebował na wydanie wyroku ws. umowy Fortis Bank z 2007 r. 

Kwoty odzyskane dla Klientów to 82.997,39 zł i 49.288,59 CHF  wraz z odsetkami liczonymi od dnia wezwania banku do zapłaty (wyrok zapadł 8 grudnia 2023r., a zatem dzień po wyroku TSUE z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie C-140/22 dotyczącym niezgodności z dyrektywą 93/13 wymogu składania przed Sądem oświadczeń o świadomości skutków ustalenia nieważności umowy) oraz 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powodowie mogli od początku spłacać kredyt w walucie CHF, zgodnie z zapisem Umowy, niemniej jak wskazał Sąd w uzasadnieniu wyroku okoliczność wypłaty w PLN (kredyt musiał być w tej walucie wypłacony z uwagi na postanowienia umowy) determinuje waloryzacyjny charakter kredytu.

Ponadto Sąd wskazał, że przeliczenia następowały w oparciu o kurs ustalany wyłącznie przez bank, a zatem istotna jest sama możliwość naruszenia interesów konsumenta. Kredytobiorcy nie zostali poinformowani o sposobach ustalania kursów walut ani o możliwości zmiany tych kursów. Postanowienia dotyczące ryzyka walutowego zostały sformułowane niejednoznacznie.

Zdaniem Sądu Okręgowego w chwili zawarcia umowy nie istniały w polskim systemie prawnym przepisy dyspozytywne umożliwiające zastąpienie eliminowanych klauzul przeliczeniowych.

Oznacza to, że po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (bezskutecznością). 

Wyrok
Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Ponownie GETIN w roli głównej! Kolejne zabezpieczenie w Krakowie!
Miło nam poinformować o kolejnym zabezpieczeniu! Postanowieniem z 3 czerwca 2024 r. (I C 2676/24) Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości i […]
Czytaj dalej
Szybka wygrana w Krakowie z Deutsche Bank Polska S.A.
Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu nie istnieje i zasądził na rzecz powodów kwotę po 68 045,32 zł oraz zwrot kosztów procesu. […]
Czytaj dalej
Wygraliśmy w Katowicach z BNP Paribas Bank Polski S.A.!
Dzielimy się kolejną wygraną z BNP Paribas Bank Polska S.A. – tym razem w Katowicach 🙂 18 czerwca 2024r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Fortis, umowa […]
Czytaj dalej
Tym razem GETIN w roli głównej! Zabezpieczenie w Krakowie!
Miło nam poinformować o kolejnym małym sukcesie 🙂 Postanowieniem z dnia 21 maja 2024r. (I ACz 652/24), Sąd Apelacyjny w Krakowie, oddalił zażalenie syndyka na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 9 sierpnia 2023 r., sygn. […]
Czytaj dalej