Kolejna umowa Fortis nieważna!

Kolejna umowa Fortis nieważna!

Ponad 82 tysiące złotych i ponad 49 tysięcy franków dla naszych Klientów – wyrok SO w Krakowie!

SO w Krakowie zaledwie pół roku potrzebował na wydanie wyroku ws. umowy Fortis Bank z 2007 r. 

Kwoty odzyskane dla Klientów to 82.997,39 zł i 49.288,59 CHF  wraz z odsetkami liczonymi od dnia wezwania banku do zapłaty (wyrok zapadł 8 grudnia 2023r., a zatem dzień po wyroku TSUE z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie C-140/22 dotyczącym niezgodności z dyrektywą 93/13 wymogu składania przed Sądem oświadczeń o świadomości skutków ustalenia nieważności umowy) oraz 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powodowie mogli od początku spłacać kredyt w walucie CHF, zgodnie z zapisem Umowy, niemniej jak wskazał Sąd w uzasadnieniu wyroku okoliczność wypłaty w PLN (kredyt musiał być w tej walucie wypłacony z uwagi na postanowienia umowy) determinuje waloryzacyjny charakter kredytu.

Ponadto Sąd wskazał, że przeliczenia następowały w oparciu o kurs ustalany wyłącznie przez bank, a zatem istotna jest sama możliwość naruszenia interesów konsumenta. Kredytobiorcy nie zostali poinformowani o sposobach ustalania kursów walut ani o możliwości zmiany tych kursów. Postanowienia dotyczące ryzyka walutowego zostały sformułowane niejednoznacznie.

Zdaniem Sądu Okręgowego w chwili zawarcia umowy nie istniały w polskim systemie prawnym przepisy dyspozytywne umożliwiające zastąpienie eliminowanych klauzul przeliczeniowych.

Oznacza to, że po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (bezskutecznością). 

Wyrok
Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Tym razem zabezpieczenie w Warszawie!
Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa EKSTRALOKUM) dnia 28 lutego 2024r., sygn. akt I C 385/24, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Ekspresowy wyrok w Krakowie w oparciu o art. 148.1 § 1 k.p.c.!
Kolejna wygrana na rzecz naszych Klientów – tym razem bank będzie musiał zwrócić ponad 308 tysięcy zł wraz z odsetkami od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne oraz koszty procesu w wysokości 11 817,00 zł.
Czytaj dalej
Kolejna umowa Fortis nieważna!
Ponad 82 tysiące złotych i ponad 49 tysięcy franków dla naszych Klientów – wyrok SO w Krakowie! SO w Krakowie zaledwie pół roku potrzebował na wydanie wyroku ws. umowy Fortis Bank z 2007 r.  Kwoty […]
Czytaj dalej
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej