Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!

Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!

19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.

Tym razem sprawa dotyczyła umowy pożyczki denominowanej z 2008r., spłaconej w 2016r.

Powodowie podnosili w pozwie, że umowa jest nieważna ze względu na zawarte w niej klauzule niedozwolone, kształtujące zobowiązanie powodów w oparciu o kursy ustalane arbitralnie przez Bank, a także ze względu na brak dostatecznych i właściwych pouczeń o ryzyku kursowym, brak indywidualnego ustalenia treści umowy oraz stosowanie wzorca umowy.

Bank do końca argumentował, że w związku ze spłatą pożyczki, zobowiązanie powodów wygasło i wnosił o oddalenie powództwa. Akcentował również ekonomiczne wykształcenie powodów oraz kwestionował status konsumenta.

Wyrok jest nieprawomocny.

Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości. Tym razem sprawa dotyczyła […]
Czytaj dalej