Nieważna umowa z Bank Millennium S.A.

Nieważna umowa z Bank Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska), sygn. akt IV C 876/20 ustalił, że umowa zawarta z Bankiem Millennium S.A. w 2007 roku jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 213 203, 42 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 134 267,07 PLN od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty oraz od kwoty 78 936,35 PLN PLN od dnia doręczenia Bankowi pisma rozszerzającego powództwo o zapłatę. Sąd zasądził także na rzecz naszych Klientów koszty procesu w całości.

 

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus oraz radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej