Nieważna umowa z Bank Millennium S.A.

Nieważna umowa z Bank Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska), sygn. akt IV C 876/20 ustalił, że umowa zawarta z Bankiem Millennium S.A. w 2007 roku jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 213 203, 42 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 134 267,07 PLN od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty oraz od kwoty 78 936,35 PLN PLN od dnia doręczenia Bankowi pisma rozszerzającego powództwo o zapłatę. Sąd zasądził także na rzecz naszych Klientów koszty procesu w całości.

 

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus oraz radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

Autor: Mariola Rozmus

adwokat
mariola.rozmus@rspartners.pl
512 100 855