Nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2023 roku (sygn. akt I C 3089/20), Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Izabela Fountoukidis) ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził dochodzone pozwem kwoty w całości. Odsetki ustawowe za opóźnienie zasądzone zostały od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności umowy. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

wyrok

wyrok

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855