Nieważność umowy kredytu zawartej z Fortis Bank Polska S.A.

Nieważność umowy kredytu zawartej z Fortis Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 20 czerwca 2022 r. ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. w 2006 roku jest nieważna. Jednocześnie zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz Kredytobiorców kwoty 295 677,21 PLN oraz 241 300,27 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonym od dnia doręczenia odpisu pozwu Bankowi.

 

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa zawierała klauzule niedozwolone. Powództwo zostało oddalone wyłącznie w zakresie odsetek (w pozwie domagaliśmy się odsetek od chwili doręczenia Bankowi reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty).

 

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.