Nieważność umowy kredytu zawartej z Fortis Bank Polska S.A.

Nieważność umowy kredytu zawartej z Fortis Bank Polska S.A.

Ponad 295 tysięcy złotych i ponad 241 tysięcy franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonym od dnia doręczenia odpisu pozwu Bankowi – na rzecz naszych Klientów!

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 20 czerwca 2022 r. ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Polska S.A. w 2006 roku jest nieważna. Jednocześnie zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz Kredytobiorców kwoty 295 677,21 PLN oraz 241 300,27 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonym od dnia doręczenia odpisu pozwu Bankowi.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa zawierała klauzule niedozwolone. Powództwo zostało oddalone wyłącznie w zakresie odsetek (w pozwie domagaliśmy się odsetek od chwili doręczenia Bankowi reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty).

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

 

Może Cię zainteresować:
Tym razem zabezpieczenie w Warszawie!
Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa EKSTRALOKUM) dnia 28 lutego 2024r., sygn. akt I C 385/24, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Ekspresowy wyrok w Krakowie w oparciu o art. 148.1 § 1 k.p.c.!
Kolejna wygrana na rzecz naszych Klientów – tym razem bank będzie musiał zwrócić ponad 308 tysięcy zł wraz z odsetkami od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne oraz koszty procesu w wysokości 11 817,00 zł.
Czytaj dalej
Kolejna umowa Fortis nieważna!
Ponad 82 tysiące złotych i ponad 49 tysięcy franków dla naszych Klientów – wyrok SO w Krakowie! SO w Krakowie zaledwie pół roku potrzebował na wydanie wyroku ws. umowy Fortis Bank z 2007 r. 
Czytaj dalej
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej