Nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Bank Polska S.A.

Nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Bank Polska S.A.

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2023 roku (sygn. akt I C 2082/21), Sąd Okręgowy w Krakowie (sędzia del. Michał Siemieniec) ustalił, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził dochodzone pozwem kwoty w całości. Co ciekawe Sąd zasądził odsetki wyłącznie od kwoty w złotych, stwierdzając w ustnych motywach wyroku, że odsetki ustawowe za opóźnienie nie mają zastosowania do kwot wyrażonych w walutach obcych. Sąd uwzględnił także zarzut zatrzymania. Wyrok jest nieprawomocny.

 

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855