Nieważność umowy PKO BP S.A. (poprzednio Nordea Bank Polska S.A.).

Nieważność umowy PKO BP S.A. (poprzednio Nordea Bank Polska S.A.).

Kolejny wyrok w tym tygodniu i kolejna nieważność umowy. Tym razem przegrywa PKO BP S.A. (poprzednio Nordea Bank Polska S.A.).

Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Anna Chmielarz) wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 roku ustalił, że umowa Nordea-Habitat z 2006 roku jest nieważna. Sąd przesłuchał powodów i świadków na piśmie. Powództwo oddalono wyłącznie w zakresie części odsetek – Sąd przyjął, że odsetki ustawowe za opóźnienie należne są od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności. Wyrok wydany po 14 miesiącach od wniesienia pozwu.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.