Nieważność umowy PKO BP S.A. (poprzednio Nordea Bank Polska S.A.).

Nieważność umowy PKO BP S.A. (poprzednio Nordea Bank Polska S.A.).

Kolejny wyrok w tym tygodniu i kolejna nieważność umowy. Tym razem przegrywa PKO BP S.A. (poprzednio Nordea Bank Polska S.A.), który odda naszym klientom ponad 262 tysiące złotych!

Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Anna Chmielarz) wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 roku ustalił, że umowa Nordea-Habitat z 2006 roku jest nieważna. Sąd przesłuchał powodów i świadków na piśmie. Powództwo oddalono wyłącznie w zakresie części odsetek – Sąd przyjął, że odsetki ustawowe za opóźnienie należne są od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności. Wyrok wydany po 14 miesiącach od wniesienia pozwu.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

 

Może Cię zainteresować:
Tym razem zabezpieczenie w Warszawie!
Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa EKSTRALOKUM) dnia 28 lutego 2024r., sygn. akt I C 385/24, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Ekspresowy wyrok w Krakowie w oparciu o art. 148.1 § 1 k.p.c.!
Kolejna wygrana na rzecz naszych Klientów – tym razem bank będzie musiał zwrócić ponad 308 tysięcy zł wraz z odsetkami od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne oraz koszty procesu w wysokości 11 817,00 zł.
Czytaj dalej
Kolejna umowa Fortis nieważna!
Ponad 82 tysiące złotych i ponad 49 tysięcy franków dla naszych Klientów – wyrok SO w Krakowie! SO w Krakowie zaledwie pół roku potrzebował na wydanie wyroku ws. umowy Fortis Bank z 2007 r. 
Czytaj dalej
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej