Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat

Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat

Miło nam poinformować o nieważności umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) wyrokiem z dnia 3 czerwca 2022 roku ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził całość dochodzonej przez nas kwoty.

Sąd oddalił powództwo jedynie w zakresie części odsetek ustawowych za opóźnienie. Z ustnych motywów wyroku wynika, że zasądził je od daty doręczenia Bankowi pisma zmieniającego powództwo (pierwotnie domagaliśmy się „odfrankowienia”).

Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania.

Sprawę prowadzą radca prawny Konrad Rojkowicz i adwokat Mariola Rozmus.

CHF_Wyrok

Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej