Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat

Nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat

Miło nam poinformować o nieważności umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2010 roku.

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) wyrokiem z dnia 3 czerwca 2022 roku ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził całość dochodzonej przez nas kwoty.

Sąd oddalił powództwo jedynie w zakresie części odsetek ustawowych za opóźnienie. Z ustnych motywów wyroku wynika, że zasądził je od daty doręczenia Bankowi pisma zmieniającego powództwo (pierwotnie domagaliśmy się „odfrankowienia”).

Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania.

Sprawę prowadzą radca prawny Konrad Rojkowicz i adwokat Mariola Rozmus.

CHF_Wyrok