Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. – umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A.

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. – umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A.

Ponad 212 tysięcy złotych i ponad 4 tysiące franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 11 stycznia 2023 r. – dla naszego klienta!

20 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Lucyna Morys-Magiera) wydał wyrok (sygn. akt I ACa 112/22) oddalający w zdecydowanej części apelację Banku i podtrzymujący wyrok Sądu I instancji. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że wyeliminował solidarność i zasądził na rzecz Klientów kwoty po 212 532,83 PLN i 4 220,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 11 stycznia 2023 r. Jednocześnie zastrzegł pozwanemu prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu zaoferowania zwrotu kapitału kredytu przez Klientów. Ponadto Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz naszych Klientów w całości koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8 100,00 PLN.

W tej sprawie kredyt został w całości spłacony przez naszych Klientów przed wniesieniem powództwa do Sądu. Umowa została zawarta z GE Bank Mieszkaniowy S.A. w roku 2004. Sąd Apelacyjny w pełni zaaprobował naszą argumentację i podtrzymał ocenę Sądu I instancji w zakresie nieważności (przesłankowej) umowy kredytu oraz zasądzenia kwot w walucie PLN i CHF. Zmieniony został jedynie sposób zasądzenia tych kwot – zamiast zasądzenia dochodzonego roszczenia solidarnie, kwoty 425 065,66 PLN i 8 440,00 CHF zostały zasądzone w częściach równych. Tym samym Sąd Apelacyjny potwierdził, że postanowienia waloryzacyjne znajdujące się w umowie kredytu są niedozwolone, co stanowi podstawę do unieważnienia całej umowy.

Sprawa dotyczyła umowy w wariancie z odniesieniem się do kursów 5 innych banków, co w ocenie Banku stanowiło uregulowanie sposobu ustalania kursów.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Może Cię zainteresować:
Ponownie GETIN w roli głównej! Kolejne zabezpieczenie w Krakowie!
Miło nam poinformować o kolejnym zabezpieczeniu! Postanowieniem z 3 czerwca 2024 r. (I C 2676/24) Sąd Okręgowy w Krakowie udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości i […]
Czytaj dalej
Szybka wygrana w Krakowie z Deutsche Bank Polska S.A.
Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Krakowie ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu nie istnieje i zasądził na rzecz powodów kwotę po 68 045,32 zł oraz zwrot kosztów procesu. […]
Czytaj dalej
Wygraliśmy w Katowicach z BNP Paribas Bank Polski S.A.!
Dzielimy się kolejną wygraną z BNP Paribas Bank Polska S.A. – tym razem w Katowicach 🙂 18 czerwca 2024r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Fortis, umowa […]
Czytaj dalej
Tym razem GETIN w roli głównej! Zabezpieczenie w Krakowie!
Miło nam poinformować o kolejnym małym sukcesie 🙂 Postanowieniem z dnia 21 maja 2024r. (I ACz 652/24), Sąd Apelacyjny w Krakowie, oddalił zażalenie syndyka na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 9 sierpnia 2023 r., sygn. […]
Czytaj dalej