Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. – umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A.

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. – umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A.

Ponad 212 tysięcy złotych i ponad 4 tysiące franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 11 stycznia 2023 r. – dla naszego klienta!

20 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Lucyna Morys-Magiera) wydał wyrok (sygn. akt I ACa 112/22) oddalający w zdecydowanej części apelację Banku i podtrzymujący wyrok Sądu I instancji. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że wyeliminował solidarność i zasądził na rzecz Klientów kwoty po 212 532,83 PLN i 4 220,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 11 stycznia 2023 r. Jednocześnie zastrzegł pozwanemu prawo do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do czasu zaoferowania zwrotu kapitału kredytu przez Klientów. Ponadto Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz naszych Klientów w całości koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 8 100,00 PLN.

W tej sprawie kredyt został w całości spłacony przez naszych Klientów przed wniesieniem powództwa do Sądu. Umowa została zawarta z GE Bank Mieszkaniowy S.A. w roku 2004. Sąd Apelacyjny w pełni zaaprobował naszą argumentację i podtrzymał ocenę Sądu I instancji w zakresie nieważności (przesłankowej) umowy kredytu oraz zasądzenia kwot w walucie PLN i CHF. Zmieniony został jedynie sposób zasądzenia tych kwot – zamiast zasądzenia dochodzonego roszczenia solidarnie, kwoty 425 065,66 PLN i 8 440,00 CHF zostały zasądzone w częściach równych. Tym samym Sąd Apelacyjny potwierdził, że postanowienia waloryzacyjne znajdujące się w umowie kredytu są niedozwolone, co stanowi podstawę do unieważnienia całej umowy.

Sprawa dotyczyła umowy w wariancie z odniesieniem się do kursów 5 innych banków, co w ocenie Banku stanowiło uregulowanie sposobu ustalania kursów.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Może Cię zainteresować:
Tym razem zabezpieczenie w Warszawie!
Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa EKSTRALOKUM) dnia 28 lutego 2024r., sygn. akt I C 385/24, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Ekspresowy wyrok w Krakowie w oparciu o art. 148.1 § 1 k.p.c.!
Kolejna wygrana na rzecz naszych Klientów – tym razem bank będzie musiał zwrócić ponad 308 tysięcy zł wraz z odsetkami od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne oraz koszty procesu w wysokości 11 817,00 zł.
Czytaj dalej
Kolejna umowa Fortis nieważna!
Ponad 82 tysiące złotych i ponad 49 tysięcy franków dla naszych Klientów – wyrok SO w Krakowie! SO w Krakowie zaledwie pół roku potrzebował na wydanie wyroku ws. umowy Fortis Bank z 2007 r. 
Czytaj dalej
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej