Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.

Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.

Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. – Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację!

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska-Filcek), na skutek naszej apelacji (sygn. akt VI ACa 561/22), zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Edyta Bryzgalska) oddalający powództwo. Sąd Apelacyjny uznał przesłankowo, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 106 644,92 zł oraz 205 804,75 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu w kwocie 11 815,00 zł za I instancję oraz kwotę 9100,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd oddalił powództwo i apelację w zakresie odsetek, zasądzając je od daty złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy.

W tej sprawie kwota kredytu została wskazana w umowie w CHF ale wypłacona została w EUR. Bank podnosił, że umowa miała charakter czysto walutowy, a kredytobiorcy z uwagi na posiadanie licznych lokali na wynajem nie posiadali statusu konsumenta. Co istotne, w ustnych motywach wyroku, Sąd wskazał, że posiadanie przez Kredytobiorców kilku mieszkań na wynajem nie stanowi działalności gospodarczej i nie pozbawia kredytobiorców statusu konsumenta. Zdaniem Sądu inwestowanie prywatnych środków w nieruchomości nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Sąd nie uwzględnił także zarzutu zatrzymania, wskazując, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855