Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.

Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.

Ponad 106 tysięcy złotych i ponad 205 tysięcy franków z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty – na rzecz naszych klientów!

Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. – Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił naszą apelację!

Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Ksenia Sobolewska-Filcek), na skutek naszej apelacji (sygn. akt VI ACa 561/22), zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Edyta Bryzgalska) oddalający powództwo. Sąd Apelacyjny uznał przesłankowo, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne i zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty 106 644,92 zł oraz 205 804,75 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu w kwocie 11 815,00 zł za I instancję oraz kwotę 9100,00 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd oddalił powództwo i apelację w zakresie odsetek, zasądzając je od daty złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy.

W tej sprawie kwota kredytu została wskazana w umowie w CHF ale wypłacona została w EUR. Bank podnosił, że umowa miała charakter czysto walutowy, a kredytobiorcy z uwagi na posiadanie licznych lokali na wynajem nie posiadali statusu konsumenta. Co istotne, w ustnych motywach wyroku, Sąd wskazał, że posiadanie przez Kredytobiorców kilku mieszkań na wynajem nie stanowi działalności gospodarczej i nie pozbawia kredytobiorców statusu konsumenta. Zdaniem Sądu inwestowanie prywatnych środków w nieruchomości nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie. Sąd nie uwzględnił także zarzutu zatrzymania, wskazując, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Tym razem zabezpieczenie w Warszawie!
Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. (umowa EKSTRALOKUM) dnia 28 lutego 2024r., sygn. akt I C 385/24, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Ekspresowy wyrok w Krakowie w oparciu o art. 148.1 § 1 k.p.c.!
Kolejna wygrana na rzecz naszych Klientów – tym razem bank będzie musiał zwrócić ponad 308 tysięcy zł wraz z odsetkami od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne oraz koszty procesu w wysokości 11 817,00 zł.
Czytaj dalej
Kolejna umowa Fortis nieważna!
Ponad 82 tysiące złotych i ponad 49 tysięcy franków dla naszych Klientów – wyrok SO w Krakowie! SO w Krakowie zaledwie pół roku potrzebował na wydanie wyroku ws. umowy Fortis Bank z 2007 r. 
Czytaj dalej
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej