Przegrana PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Przegrana PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Przegrana PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Umowa kredytu nieważna.

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Włodyga) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny kąt hipoteczny zawarta przez naszego Klienta z PKO BP S.A. jest nieważna i zasądził od Banku kwotę 38 421,12 PLN oraz 34 288,38 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty (tj. od dnia pouczenia powoda o skutkach nieważności). Sąd zasądził także od Banku koszty procesu w kwocie 11 817,00 zł.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej