Przegrana PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Przegrana PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Przegrana PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Umowa kredytu nieważna.

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Włodyga) ustalił, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny kąt hipoteczny zawarta przez naszego Klienta z PKO BP S.A. jest nieważna i zasądził od Banku kwotę 38 421,12 PLN oraz 34 288,38 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty (tj. od dnia pouczenia powoda o skutkach nieważności). Sąd zasądził także od Banku koszty procesu w kwocie 11 817,00 zł.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.