Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Bank zapłaci na rzecz naszej Klientki ponad 63 tysiące złotych i ponad 11 tysięcy franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty.

Umowa prawomocnie nieważna – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 6181/21 zmienił zaskarżony wyrok wyłącznie w zakresie odsetek, przyznając je od daty pouczenia naszej Klientki o skutkach nieważności umowy kredytu i oddalił apelację Banku w pozostałej części. Ponadto Sąd zasądził od Bank na rzecz naszej Klientki kwotę 10 800,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Co istotne Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania, wskazując w ustnych motywach wyroku, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Tym samym Bank powinien zapłacić na rzecz naszej Klientki 63 418,32 PLN i 11 580,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 21 600,00 PLN kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus, radca prawny Krzysztof Słupiński i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Tym razem wygrana w Łodzi!
Mamy przyjemność pochwalić się kolejnym sukcesem. 16 kwietnia 2024r. SO w Łodzi, w sprawie o sygn. akt II C 964/23, zasądził na rzecz powoda wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że umowa o kredyt […]
Czytaj dalej
Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. w Krakowie!
Miło nam poinformować, że 5 marca 2024 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi PKO BP S.A.
Czytaj dalej
Kolejne zabezpieczenie wydane w Krakowie!
Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (umowa z 2006r.) dnia 22 grudnia 2023 r., sygn. akt I C 5878/23, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powódki o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Kolejne zabezpieczenie roszczenia w Krakowie!
Tym razem dotyczy umowy kredytu budowlano – hipotecznego zawartej w 2004r. z BPH PBK S.A. (obecnie Pekao S.A).
Czytaj dalej