Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Umowa prawomocnie nieważna – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Bank Millennium S.A.

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska) w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 6181/21 zmienił zaskarżony wyrok wyłącznie w zakresie odsetek, przyznając je od daty pouczenia naszej Klientki o skutkach nieważności umowy kredytu i oddalił apelację Banku w pozostałej części. Ponadto Sąd zasądził od Bank na rzecz naszej Klientki kwotę 10 800,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Co istotne Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez Bank zarzutu zatrzymania, wskazując w ustnych motywach wyroku, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną. Tym samym Bank powinien zapłacić na rzecz naszej Klientki 63 418,32 PLN i 11 580,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 21 600,00 PLN kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus, radca prawny Krzysztof Słupiński i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej