Umowa z Fortis Bank Polska S.A. z 2006 roku nieważna

Umowa z Fortis Bank Polska S.A. z 2006 roku nieważna

Wyrokiem z dnia 17 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Katarzyna Zadora) ustalił, że umowa zawarta z Fortis Bank Polska S.A. z 2006 roku jest nieważna i zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszego Klienta kwoty 88 538,98 CHF i 5552,68 PLN oraz koszty zastępstwa procesowego w pełnej wysokości. Sąd zasądził ponadto odsetki od dnia wezwania do zapłaty do dnia 21 lutego 2023 roku i uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez Bank.

 

Co istotne w sprawie sporny był status konsumenta – Kredytobiorca nie mieszkał w kredytowanym mieszkaniu i wynajął je po jego odbiorze. Spłata kredytu następowała bezpośrednio w CHF i tylko sporadycznie w PLN.

 

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

 

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855