Umowa z PKO BP S.A. nieważna

Umowa z PKO BP S.A. nieważna

Umowa z PKO BP S.A. nieważna – odsetki od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Pyzio) wyrokiem z dnia 8 maja 2023 roku, wydanym na posiedzeniu niejawnym, w sprawie o sygn. akt 1854/20, ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 września 2020 roku.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.