Umowa z PKO BP S.A. nieważna

Umowa z PKO BP S.A. nieważna

Umowa z PKO BP S.A. nieważna – odsetki od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Pyzio) wyrokiem z dnia 8 maja 2023 roku, wydanym na posiedzeniu niejawnym, w sprawie o sygn. akt 1854/20, ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 września 2020 roku.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

 

Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej