Wygrana naszych Klientów z mBank S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Wygrana naszych Klientów z mBank S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Sąd zasądził dochodzone przez nas kwoty w całości, tj. po 445 186,09 PLN na rzecz każdego z powodów wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy. Kredyt był spłacony w całości. W toku procesu powództwo zostało zmodyfikowane, w ten sposób, że w miejsce żądania zasądzenia łącznie wnieśliśmy o zasądzenie w częściach równych z uwagi na ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Wobec tego Sąd umorzył postępowanie w części i obciążył Bank kosztami postępowania w całości.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855