Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Wygrana z Bankiem BPH S.A.umowa GE Money Bank S.A. nieważna w całości

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (SSR del. Łukasz Bobek), sygn. akt I C 702/20, ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2007 roku z GE Money Bank S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty 113 627,31 PLN i 114 520,43 CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że niemożliwe jest pozostawienie w umowie wyłącznie kursu średniego NBP i usunięcie marży, przez co cała umowa jest nieważna.

Autor: Mariola Rozmus

adwokat
mariola.rozmus@rspartners.pl
512 100 855