Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Wygrana z Bankiem BPH S.A.umowa GE Money Bank S.A. nieważna w całości

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (SSR del. Łukasz Bobek), sygn. akt I C 702/20, ustalił, że umowa kredytu zawarta w 2007 roku z GE Money Bank S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty 113 627,31 PLN i 114 520,43 CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że niemożliwe jest pozostawienie w umowie wyłącznie kursu średniego NBP i usunięcie marży, przez co cała umowa jest nieważna.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej