Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. w Krakowie!

Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. w Krakowie!

Miło nam poinformować, że 5 marca 2024 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi PKO BP S.A. Sąd ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy nie istnieje i zasądził na rzecz powodów kwotę 246 040,05 zł oraz zwrot kosztów procesu.

Sąd po uzyskaniu ostatecznych stanowisk w sprawie, postanowieniem pominął wnioski dowodowe stron o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego i wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym.

Żądanie powodów zostało w całości uwzględnione.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. w Krakowie!
Może Cię zainteresować:
Tym razem wygrana w Łodzi!
Mamy przyjemność pochwalić się kolejnym sukcesem. 16 kwietnia 2024r. SO w Łodzi, w sprawie o sygn. akt II C 964/23, zasądził na rzecz powoda wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że umowa o kredyt […]
Czytaj dalej
Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. w Krakowie!
Miło nam poinformować, że 5 marca 2024 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi PKO BP S.A. Sąd ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy nie istnieje i zasądził na rzecz powodów […]
Czytaj dalej
Kolejne zabezpieczenie wydane w Krakowie!
Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (umowa z 2006r.) dnia 22 grudnia 2023 r., sygn. akt I C 5878/23, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powódki o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Kolejne zabezpieczenie roszczenia w Krakowie!
Tym razem dotyczy umowy kredytu budowlano – hipotecznego zawartej w 2004r. z BPH PBK S.A. (obecnie Pekao S.A).
Czytaj dalej