Wygrana z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wygrana z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wyrokiem z dnia 17 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Pawłowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 13757/22 ustalił nieważność zawartej przez naszego Klienta z PKO BP S.A. umowy kredytu. Ponadto Sąd zasądził dochodzone przez nas kwoty w wysokości 11 231,66 PLN oraz 86 668,66 CHF wraz z odsetkami od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy. W toku procesu Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia, poprzez zawieszenie obowiązku uiszczania rat kredytu do dnia uprawomocnienia się wyroku prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd obciążył Bank kosztami postępowania w całości.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej