Wygrana z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Wygrana z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Ponad 11 tysięcy złotych i ponad 86 tysięcy franków wraz z odsetkami od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy – dla naszego klienta.

Wyrokiem z dnia 17 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Pawłowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 13757/22 ustalił nieważność zawartej przez naszego Klienta z PKO BP S.A. umowy kredytu. Ponadto Sąd zasądził dochodzone przez nas kwoty w wysokości 11 231,66 PLN oraz 86 668,66 CHF wraz z odsetkami od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy. W toku procesu Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia, poprzez zawieszenie obowiązku uiszczania rat kredytu do dnia uprawomocnienia się wyroku prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd obciążył Bank kosztami postępowania w całości.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Może Cię zainteresować:
Tym razem wygrana w Łodzi!
Mamy przyjemność pochwalić się kolejnym sukcesem. 16 kwietnia 2024r. SO w Łodzi, w sprawie o sygn. akt II C 964/23, zasądził na rzecz powoda wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że umowa o kredyt […]
Czytaj dalej
Wygrana z Bankiem PKO BP S.A. w Krakowie!
Miło nam poinformować, że 5 marca 2024 r. uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi PKO BP S.A.
Czytaj dalej
Kolejne zabezpieczenie wydane w Krakowie!
Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (umowa z 2006r.) dnia 22 grudnia 2023 r., sygn. akt I C 5878/23, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powódki o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego
Czytaj dalej
Kolejne zabezpieczenie roszczenia w Krakowie!
Tym razem dotyczy umowy kredytu budowlano – hipotecznego zawartej w 2004r. z BPH PBK S.A. (obecnie Pekao S.A).
Czytaj dalej