Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – nieważność umowy

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie – nieważność umowy

Dzielimy się z Państwem kolejnym wyrokiem wydanym w październiku. Tym razem Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Piotr Pilarczyk) uznał za nieważną umowę kredytu zawartą z mBank S.A