Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem kolejnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

W dniu 30 czerwca 2022 roku SO w Krakowie (sędzia del. Michał Siemieniec) w sprawie przeciwko mBank S.A. (I C 2060/21)uznał, że umowa kredytu hipotecznego „Multiplan” z 2007 roku zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna.

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów dochodzone pozwem kwoty i oddalił powództwo jedynie w zakresie odsetek, przyjmując, że są należne od dnia pouczenia Kredytobiorców o skutkach nieważności umowy.

Wyrok został wydany w dniu pierwszej rozprawy, po niespełna roku od wniesienia pozwu.

 

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Autor: Mariola Rozmus

adwokat
mariola.rozmus@rspartners.pl
512 100 855