Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29 września 2022 roku, sygn. akt XXVIII C 6221/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH S.A. w dniu 10 października 2005 roku i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna kwotę 95 376,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd uwzględnił nasze powództwo w całości i słusznie zasądził odsetki od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

 

wyrok_CHF

Autor: Mariola Rozmus

adwokat
mariola.rozmus@rspartners.pl
512 100 855