Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!

Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności umowy. 

Niniejsza sprawa dotyczyła umowy zawartej z mBank S.A. (dawny BRE Bank) w 2008r. Kredyt został spłacony przed wniesieniem pozwu. Sąd przesłankowo stwierdził, że umowa jest nieważna i właściwie poza żądaniem odsetkowym, które oddalił, prawie w całości uznał argumentację powodów. 

Bank podnosił, że w związku ze spłatą kredytu, zobowiązanie powodów wygasło i wnosił o oddalenie powództwa. Sąd nie podzielił tego stanowiska i wyeksponował wszystkie uchybienia banku, m.in. stosowanie dwóch rodzajów kursów do kształtowania zobowiązania powodów, brak pouczenia o ryzyku kursowym czy brak możliwości negocjacji warunków umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok SO w Tarnobrzegu
Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Błyskawiczne zabezpieczenie w Krakowie!
SO w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powoda w błyskawicznym tempie.
Czytaj dalej
Ekspresowe zabezpieczenie w Wydziale Frankowym!
SSO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia powodów w ekspresowym tempie, jak na obecne realia warszawskiego sądu.
Czytaj dalej
Wyrok w 8 m-cy przed SO w Tarnobrzegu!
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 9 października 2023r., sygn. akt I C 185/23, w sprawie o zapłatę zasądził na rzecz powodów wskazane w pozwie kwoty wraz z odsetkami, liczonymi od dnia pouczenia powodów […]
Czytaj dalej
Kolejna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.!
19 października 2023r. SO w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II C 2327/20, zasądził na rzecz powodów wszystkie żądane w pozwie kwoty i ustalił, że powodowie wygrali sprawę w całości.
Czytaj dalej