Wyroki Sądu Okręgowego w Krakowie stwierdzające nieważności

Wyroki Sądu Okręgowego w Krakowie stwierdzające nieważności

Listopad zaczął się dla nas bardzo dobrze – w ciągu pierwszych trzech dni uzyskaliśmy trzy wyroki Sądu Okręgowego w Krakowie stwierdzające nieważności umów kredytu zawartych przez naszych Klientów.

 

  • Wyrokiem z dnia 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (w składzie SSR del. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) w sprawie o sygn. akt I C 212/20, ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. z 2006 r. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 286 860,17 PLN. Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

 

  • Wyrokiem z dnia 3 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (w składzie SSO Piotr Pilarczyk) w sprawie o sygn. akt I C 1000/21, ustalił, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. (aktualnie mBank S.A.) z 2004 r. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 186 548,71 PLN. Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.
  • Wyrokiem z dnia 4 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (w składzie SSR del. Łukasz Bobek) w sprawie o sygn. akt I C 702/20, ustalił, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. (aktualnie Bank BPH S.A.) z 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwoty 113 627,31 PLN i 114 520,43 CHF. Co istotne, Sąd nie zgodził się z argumentacją Banku i wskazał w ustnych motywach wyroku, że niedopuszczalne jest wykreślenie z umowy samej marży Banku i pozostawienie średniego kursu NBP. Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855