Nasze wyroki

Nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium S.A.

Ponad 39 tysięcy złotych i ponad 14 tysięcy franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 3 grudnia 2022 r. dla naszego klienta.
Czytaj więcej

Umowa z Fortis Bank Polska S.A. z 2006 roku nieważna

88 538,98 CHF i 5552,68 PLN oraz koszty zastępstwa procesowego w pełnej wysokości dla naszego klienta!
Czytaj więcej

Umowa z PKO BP S.A. nieważna

Umowa z PKO BP S.A. nieważna – ponad 36 tysięcy złotych i ponad 6 tysięcy franków dla naszego klienta z odsetkami od dnia doręczenia odpisu bankowi!
Czytaj więcej

Nieważna umowa z Bank Millennium S.A.

Ponad 213 tysięcy PLN wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 134 267,07 PLN od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty oraz od kwoty 78 936,35 PLN PLN od dnia doręczenia Bankowi pisma rozszerzającego […]
Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Ponad 11 tysięcy złotych i ponad 86 tysięcy franków wraz z odsetkami od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy – dla naszego klienta.
Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. – umowa z GE Bank Mieszkaniowy S.A.

Ponad 212 tysięcy złotych i ponad 4 tysiące franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 11 stycznia 2023 r. – dla naszego klienta!
Czytaj więcej

Wygrana naszych Klientów z mBank S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Ponad 445 tysięcy złotych dla każdego z powodów – naszych klientów, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy!
Czytaj więcej

Kolejna przegrana Banku Millennium S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie!

Ponad 99 tysięcy złotych i ponad 23 tysiące franków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia o skutkach nieważności umowy – na rzecz naszych klientów.
Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A.

Ponad 106 tysięcy złotych i ponad 205 tysięcy franków z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty – na rzecz naszych klientów!
Czytaj więcej

Przegrana PKO BP S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie

Ponad 38 tysięcy złotych i ponad 34 tysiące franków wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty – dla naszego klienta!
Czytaj więcej

Umów się z nami

na bezpłatną rozmowę/spotkanie:

    Twoje dane
    Wskaż preferowany termin
    W jakich godz.
    od—do: