Bank nie może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

Bank nie może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

Na gorąco dzielimy się z Państwem opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

Zgodnie z wydaną dzisiaj opinią, przepisy Dyrektywy unijnej:

  1. Nie stoją na przeszkodzie uznaniu, że w przypadku nieważności umowy kredytu, konsument (oprócz zwrotu pieniędzy i odsetek) może domagać się od Banku także dodatkowych świadczeń. Jednak to do Sądu krajowego należy ustalenie czy konsumenci mają prawo dochodzić tego rodzaju roszczeń oraz ich rozstrzygnięcie.
  2. Stoją na przeszkodzie uznaniu, że w przypadku nieważności umowy kredytu, Bank może domagać się zapłaty dodatkowych świadczeń.

Opinia ta została wydana w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi, w której Trybunał ma zadecydować, czy stronom należy się tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub inne świadczenia. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zadał pytanie prejudycjalne do TSUE dotyczące tego, czy przepisy Dyrektywy unijnej stoją na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą, w przypadku uznania że umowa kredytu zawarta przez bank i konsumenta jest nieważna, strony umowy mogą domagać się jakichkolwiek innych świadczeń (poza żądaniem zwrotu pieniędzy zapłaconych w ramach jej wykonania), w tym tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czy waloryzacji świadczenia.

Sprawa ta dotyczy możliwości dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez obydwie strony umowy – nie tylko banku ale też kredytobiorcy. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE zazwyczaj jest podstawą orzeczeń Trybunału. Wyrok TSUE powinien zapaść w terminie kilku miesięcy od wydania opinii przez Rzecznika Generalnego.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855