Kolejne postanowienie TSUE ws. nienależnego wynagrodzenia dla banków!

Kolejne postanowienie TSUE ws. nienależnego wynagrodzenia dla banków!

Postanowienie TSUE z 12 stycznia 2024r., C-488/23

Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

należy interpretować w ten sposób, że:

w kontekście uznania za nieważną w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję kredytową, a to ze względu na to, że umowa ta zawierała nieuczciwe warunki, bez których nie mogła dalej obowiązywać, przepisy te stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta, poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu tego kapitału rzeczonemu konsumentowi.

TSUE po raz kolejny wyraźnie potwierdził, że banki nie mogą liczyć na żadne dodatkowe kwoty, wykraczające poza zwrot wypłaconej Kredytobiorcy kwoty kredytu oraz odsetki za opóźnienie liczone od dnia wezwania do zapłaty.

Trybunał podkreślił, że odpowiedź na pytanie prejudycjalne, które skierował do TSUE Sąd Okręgowy w Warszawie, można wywieść w sposób jednoznaczny z dotychczasowego orzecznictwa, w tym przypadku z wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r., Bank M. (Skutki uznania umowy za nieważną) (C‑520/21, EU:C:2023:478)

Przypominamy, że Trybunał w wyroku z 7 grudnia 2023r., C-140/22 (o którym pisaliśmy TUTAJ), wykluczył już jakąkolwiek możliwość żądania od kredytobiorców kwot wykraczających poza wypłacony kapitał, z wyjątkiem żądania odsetek za opóźnienie w spełnieniu tego świadczenia, liczonych od dnia wezwania do zapłaty. Tym samym Trybunał potwierdził, że banki nie mogą liczyć na żadną dodatkową rekompensatę poza żądaniem od kredytobiorcy zwrotu kwoty wypłaconego kapitału.

Podpowiadamy, że świat synonimów stoi przed sądami otworem i dla pewności można skierować do TSUE koleje pytania o to czy bankom nie należy się przypadkiem odszkodowanie, refundacja, zadośćuczynienie, indemnizacja, satysfakcja, zwrot kosztów, tudzież wynagrodzenie krzywd.😉

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Adwokat Magdalena Barta w gronie adwokatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że adwokat Magdalena Barta znalazła się w gronie adwokatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB).
Czytaj dalej
Ważne! 24 marca 2024r. odbędzie się rozprawa w TSUE!
Postępowanie dotyczy zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału w związku z decyzją BFG o wydzieleniu z Getin Noble Bank kredytów złotówkowych, które przeniesiono do Velo Bank oraz kredytów frankowych, pozostawionych w […]
Czytaj dalej
Darmowe konsultacje w sprawie kredytów frankowych z adw. Magdaleną Bartą!
Czy zastanawiasz się nad swoją sytuacją kredytową związaną z frankiem szwajcarskim? Nie jesteś sam!
Czytaj dalej
Kolejne postanowienie TSUE ws. nienależnego wynagrodzenia dla banków!
Postanowienie TSUE z 12 stycznia 2024r., C-488/23 Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że: w kontekście uznania za nieważną w całości umowy kredytu […]
Czytaj dalej