Czego dotyczy uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku?

Czego dotyczy uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku?

Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu, każdej ze stron umowy przysługuje odrębne roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia, czym opowiedział się za tzw. teorią dwóch kondykcji. O tym, czego dotyczy uchwała oraz jakie jest jej praktyczne znaczenie dla kredytobiorców, dowiesz się z poniższego artykułu.

https://korso.pl/wiadomosci/korzystna-dla-frankowiczow-uchwala-sadu-najwyzszego-z-dnia-16-lutego-2021-roku

 

Autor: Konrad Rojkowicz

Radca prawny