Czy ugody z bankiem są korzystne dla Frankowiczów?

Czy ugody z bankiem są korzystne dla Frankowiczów?

Walka kredytobiorców z bankami to proces, który można obserwować już od lat. Aktualnie coraz więcej banków proponuje zawieranie ugód, dzięki którym wyeliminowane zostaje ryzyko kursowe. Czy jest to jednak dobre rozwiązanie?

Odpowiedź zależy od wielu okoliczności. Niektórzy z naszych Klientów zdecydowali się na zawarcie ugody z bankiem i są z takiego wyniku sprawy zadowoleni. Część banków proponuje ugody z własnej inicjatywy, część na skutek złożonej reklamacji, a część dopiero na etapie procesu sądowego.

W naszej ocenie warto rozważyć taką propozycję, zwłaszcza gdy bank proponuje znaczne obniżenie salda kredytu, a kredytobiorca ma możliwość spłaty takiego zadłużenia jednorazowo. Taka jednorazowa spłata zamyka wówczas sprawę i umożliwia wykreślenie hipoteki bez potrzeby prowadzenia długotrwałego procesu sądowego.

Warto pamiętać, że nawet jeśli negocjacje z Bankiem nie będą owocne, to nie wpłyną one negatywnie na wynik procesu sądowego. Ich treść nie może bowiem zostać ujawniona przed sądem.

Przed podjęciem decyzji o podpisaniu ugody z Bankiem należy jednak rozważyć także inne okoliczności, m.in. ryzyko procesowe w odniesieniu do konkretnej umowy kredytu i okoliczności jej zawarcia, ryzyko przejścia na oprocentowanie oparte na wskaźniku WIBOR (właściwym dla kredytów złotówkowych), wiek kredytobiorców i wiele innych indywidualnych uwarunkowań, które mogą sprawić, że zawarcie ugody będzie mniej lub bardziej korzystne dla kredytobiorcy.

Z własnej praktyki wiemy, że dla części kredytobiorców zawarcie ugody umożliwiające im szybkie spłacenie kredytu i wykreślenie hipoteki jest rozwiązaniem lepszym niż długotrwały proces sądowy, mimo że ostatecznie, z dużym prawdopodobieństwem, przyniósłby on im znacznie większą korzyść finansową.

Należy jednak pamiętać, że propozycje banków są często bardzo niekorzystne w porównaniu do korzyści, jakie można odnieść na skutek wyroku sądowego. Warto zatem każdą propozycję banku dokładnie przeanalizować, by uniknąć zawarcia kolejnej, niewłaściwej umowy.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Czy wyrok TSUE w sprawie C-520/21 zamknął bankom drogę do roszczenia o waloryzację kapitału udzielonego kredytu?
Pomimo bogatego dorobku orzecznictwa krajowego oraz unijnego, temat kredytów frankowych i ich nieważności jest nadal aktualny. Wraz z wydawanymi przez sądy orzeczeniami pojawiają się jednak kolejne wątpliwości i zagadnienia prawne.
Czytaj dalej
Czy po spłacie kredytu we frankach nadal warto pójść do sądu?
Zagadnienie unieważniania umów o kredyty frankowe nie traci na aktualności i nadal cieszy się zainteresowaniem kredytobiorców.
Czytaj dalej
Kredyt frankowy denominowany a indeksowany – różnice 
W związku z nieustającym zainteresowaniem kwestią nieważności umów kredytu hipotecznego powiązanego z frankiem szwajcarskim oraz kolejnymi orzeczeniami sądów krajowych,
Czytaj dalej
Kredyt frankowy a rozwód
W Polsce kilkaset tysięcy osób zaciągnęło kredyty frankowe, które w latach 2004-2008 osiągnęły szczyt popularności.
Czytaj dalej