Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Kolejne prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa uzyskane w „wydziale frankowym” Sądu Okręgowego w Warszawie. Tym razem sprawa dotyczy umowy kredytu zawartej z Millennium Bank S.A.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu zażalenia Banku na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, postanowił oddalić zażalenie. Tym samym nasza Klientka nie musi spłacać rat przez czas trwania procesu.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Oddalenie zażalenia
Zabezpieczenie powództwa

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855