Kredyt frankowy: od czego zacząć walkę z bankiem?

Kredyt frankowy: od czego zacząć walkę z bankiem?

Coraz więcej osób związanych umową kredytową we frankach, rozważa możliwość unieważnienia kredytu i dokonania rozliczenia z bankiem. Jak i od czego zacząć przygotowania do walki z kredytodawcą?

Czy warto podjąć walkę z bankiem?

Bezsprzecznie, niemniej podejmując decyzję o skierowaniu roszczenia przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej we frankach, musimy być przede wszystkim cierpliwi, głownie ze względu na czas trwania takiego postępowania   Sama walka o nieważność umowy, w większości przypadków, nie będzie trudna, ponieważ obecne, prokonsumenckie orzecznictwo utwierdza Kredytobiorców w przekonaniu o słuszności ich racji, a ponadto same banki są coraz częściej skore do zawierania ugód, co oznacza, że przynajmniej w części uznają roszczenia Kredytobiorców za zasadne.

Liczba kierowanych przez kredytobiorców pozwów, jak również ich przebieg postępowań oraz wydawane przez sądy rozstrzygnięcia pokazują, że szanse kredytobiorców na wygraną są  bardzo duże.

Jeśli więc zdecydowaliśmy się zakwestionować umowę kredytu frankowego lub dokonać jej rozliczenia z bankiem (np. w formie ugody ) warto w pierwszej kolejności zastanowić się jak, i od czego zacząć przygotowania do sprawy.

Dokumentacja

Pierwszy krok, od którego powinniśmy zacząć przygotowania do wystąpienia przeciwko bankowi, to obiektywna ocena naszej sytuacji prawnej. Nie uda się to jednak bez zebrania kompletnej dokumentacji dotyczącej zawartej przez nas umowy kredytowej.

Jakkolwiek, ogólny kształt frankowych umów kredytowych (szczególnie zawieranych w podobnym czasie) będzie zazwyczaj podobny, jednak na poziomie analizy przez sąd postanowień umownych każde postanowienie będzie mieć znaczenie dla sytuacji prawnej danego kredytobiorcy. Nie można więc bagatelizować znaczenia żadnych dokumentów, uzyskanych lub podpisanych w toku zawierania bądź późniejszej realizacji umowy kredytowej. Będą one potrzebne podczas kolejnego kroku, czyli na etapie złożenia pozwu przeciwko bankowi. 

Ocena sytuacji prawnej

Jak wspomniano wyżej, zebranie dokumentacji jest warunkiem dokonania pierwszej kluczowej dla sprawy czynności, a mianowicie: dokonania obiektywnej i rzetelnej oceny sytuacji prawnej, związanej z zaciągniętym kredytem frankowym.

Od sytuacji prawnej danego frankowicza zależy, jakie roszczenia będą mu przysługiwać oraz w jaki sposób może wyegzekwować je od banku. Tytułem przykładu, istotne znaczenie będzie mieć nie tylko treść samej umowy kredytowej, ale również: etap jej spłacania (czy kredyt został już spłacony czy też kredytobiorca nadal spłaca kolejne raty) lub: czy były już podjęte (ze strony banku lub kredytobiorcy) czynności pozasądowe lub sądowe.

Czy warto korzystać ze wsparcia specjalistów?

Rozpoczęcie walki o unieważnienie umowy kredytowej wiązać się będzie z decyzją co do skorzystania ze wsparcia specjalistów. Niezależnie, czy na drodze sądowej czy drodze ugodowej, warto mieć u swojego boku eksperta prawnego, który odpowiednio zatroszczy się o nasze sprawy 

Choć Internet pełen jest rad dotyczących sytuacji prawnej frankowiczów, to opieranie się na ich treści jako wyłącznym źródle wiedzy w sporze z bankiem może okazać się pułapką. Doświadczony prawnik przeanalizuje nie tylko naszą indywidualną umowę kredytową, ale odpowiednio oceni ją z perspektywy aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz istotnych orzeczeń sądów europejskich.

Prawnik zasugeruje nam również jakie kroki prawne i w jakiej kolejności powinniśmy podjąć, aby jak najkorzystniej zbudować naszą przewagę procesową. Przygotuje również wszelkie niezbędne dokumenty: od przedsądowego wezwania, przez pozew, po wszelkie wymagane w toku sprawy sądowej pisma procesowe.

Decydując się na ugodowe rozwiązanie sprawy z bankiem, warto skorzystać z porady prawnika, który obiektywnie zweryfikuje , czy warunki zaproponowane przez bank są dla nas rzeczywiście korzystne.

Czy warto czekać? 

Gdy rozważamy podjęcie kroków prawnych względem banku, jednym z pierwszych pytań, które najczęściej się pojawia, jest kwestia czasu, jaki mamy na podjęcie kroków prawnych.

W języku prawnym będziemy mówić tu o tzw. przedawnieniu, czyli okresie, w którym możemy dochodzić przysługujących nam roszczeń. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) „(…) bieg terminu przedawnienia roszczeń restytucyjnych konsumenta nie może się rozpocząć zanim dowiedział się on lub, rozsądnie rzecz ujmując, powinien dowiedzieć się o niedozwolonym charakterze postanowienia. Należy bowiem uznać, że dopiero wówczas mógł wezwać przedsiębiorcę do zwrotu świadczenia”.

Powyższe oznacza, że dopóki nie pozyskamy wiedzy) co do sprzeczności z prawem postanowień w naszej umowie, nasze roszczenia nie powinny się przedawnić.

Podsumowanie

Niewątpliwie spór z bankiem, będzie wymagał zaangażowania ze strony konsumenta, jednak można je znacznie ograniczyć korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. . Warto wspólnie zweryfikować, czy nasza sytuacja kredytowa pozwala nam na podjęcie efektywnej walki z bankiem.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Na co uważać podczas sprzedaży kredytu frankowego
Problematyka kredytów frankowych jest od lat jednym z najgorętszych tematów na polskim rynku finansowym i prawnym. Tysiące osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane głównie do waluty franka szwajcarskiego, borykają się z ich spłatą
Czytaj dalej
Spłacony kredyt frankowy i możliwe żądania
Obecnie Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane lub denominowane w walutach obcych, a najczęściej frankach szwajcarskich (CHF), mają już świadomość, że umowa kredytu, którą podpisali, zawiera abuzywne klauzule umowne.
Czytaj dalej
Masowe pozywanie kredytobiorców o kapitał i waloryzację świadczenia vs. cofanie powództw w zakresie waloryzacji świadczenia
Wieloletnia batalia sądowa frankowiczów przeciwko bankom po jakimś czasie doczekała się odpowiedzi w postaci ofensywy banków, które masowo pozywają kredytobiorców frankowych, żądając zwrotu wypłaconego kapitału
Czytaj dalej
Mimo wyroków TSUE, z odsetkami w sprawach frankowych nadal bywa różnie
W ostatnich latach sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) prezentowały różne stanowiska co do okresu, za jaki należą się kredytobiorcom odsetki za opóźnienie od kwoty zasądzonej od banku w sprawach frankowych.
Czytaj dalej