Możesz pozbyć się kredytu przewalutowanego ze złotych na franki!

Możesz pozbyć się kredytu przewalutowanego ze złotych na franki!

Masz kredyt we frankach szwajcarskich i czujesz się pokrzywdzony? Nie wiesz czy masz szanse w sporze z bankiem, bo twoja umowa pierwotnie dotyczyła kredytu złotówkowego, a dopiero później kredyt został przewalutowany na franki szwajcarskie? Nie jesteś sam! Tysiące Polaków walczy w sądach o unieważnienie umów kredytowych przewalutowanych ze złotówek na franki. W dzisiejszym artykule omawiamy możliwe rozstrzygnięcia oraz szanse na unieważnienie wadliwej umowy kredytowej w przypadku przewalutowania.

Dlaczego unieważnienie umowy jest możliwe?

Sytuacja wielu Frankowiczów jest złożona. Niektórzy z nich początkowo zaciągnęli kredyt w złotówkach, a dopiero następnie, w poszukiwaniu korzystniejszych warunków albo za namową pracowników banku, zdecydowali się na przewalutowanie swojego kredytu na franki szwajcarskie. Niestety, po latach wzrostu kursu franka, decyzja ta okazała się dla nich niezwykle kosztowna. Czy w takiej sytuacji również istnieje możliwość unieważnienia całej umowy kredytu i pozbycia się uciążliwego zadłużenia? Sądy coraz częściej uznają, że aneksy do umów kredytowych, na podstawie których doszło do przewalutowania ze złotówek na franki szwajcarskie, były abuzywne. Oznacza to, że banki narzuciły klientom niekorzystne warunki, nie dając im możliwości wyboru.

Przede wszystkim należy wspomnieć, że w przypadku omawianych przewalutowanych kredytów „frankowych” mamy do czynienia z dwoma etapami:

 • umowa pierwotna – zaciągnięta w złotych polskich,
 • aneks – dokument zmieniający walutę kredytu na franki szwajcarskie.

Przykłady abuzywnych klauzul w aneksach do umów frankowych

W aneksach do umów kredytu w złotówkach można wyróżnić następujące wadliwe klauzule umowne:

 • brak możliwości negocjowania warunków przewalutowania: banki dyktowały klientom warunki przewalutowania, nie dając im możliwości negocjacji;
 • brak należytych informacji o ryzyku kursowym: banki nie informowały kredytobiorców o ryzyku kursowym związanym z przewalutowaniem kredytu;
 • brak precyzyjnego określenia kursu walutowego: banki często stosowały niejasne lub niewskazane w treści umowy / aneksu kursy walutowe do przeliczania zobowiązań;
 • wysokie opłaty za przewalutowanie: banki pobierały wysokie opłaty za przewalutowanie kredytu, co dodatkowo obciążało klientów;
 • spread walutowy (różnica między kursem kupna i sprzedaży franka) ustalony na niekorzystnym dla klienta poziomie: banki ustalały spread walutowy na niekorzystnym dla klienta poziomie, co powodowało, że klienci tracili pieniądze na każdej wymianie walut.

Możliwe żądania pozwu kredytobiorcy – wybór strategii

Sytuacja osób związanych umową kredytu frankowego w wyniku przewalutowania ze złotówek jest skomplikowana i zależy od wielu czynników.

Istnieje jednak kilka scenariuszy, o które kredytobiorca może zawalczyć. Kredytobiorca występujący z pozwem przeciwko bankowi może wybrać strategię spośród kilku rozwiązań:

 • unieważnić całą umowę kredytu: oznacza to całkowite pozbycie się długu, ale jest możliwe tylko wtedy, gdy sąd uzna, że umowa zawierała niedozwolone klauzule;
 • unieważnić aneks do umowy: powoduje to powrót do pierwotnej umowy złotówkowej, a oprocentowanie jest wtedy powiązane ze stawką WIBOR;
 • „odfrankowić” aneks: polega to na usunięciu z aneksu klauzul dotyczących franka, a saldo zadłużenia przeliczane jest na złotówki po kursie NBP z dnia przewalutowania.

Wybór odpowiedniej strategii zależy, m.in. od stanu faktycznego sprawy, powodów przewalutowania kredytu, kalkulacji wysokości roszczeń i preferencji kredytobiorcy.

Ze względu na zawiłość prawną spraw frankowych, kredytobiorca powinien rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika.

Ocena prawna aneksu do umowy i jego wpływ na strategię w sprawie

Istnieją dwa główne podejścia do oceny wpływu aneksu na treść pierwotnej umowy kredytowej:

 • aneks jako integralna część umowy: w tym ujęciu aneks i pierwotna umowa tworzą całość, w której wyniku ukształtowany zostaje tekst jednolity umowy, a zatem nieważność aneksu powoduje nieważność całej umowy;
 • aneks jako samodzielny dokument: aneks modyfikuje jedynie niektóre postanowienia pierwotnej umowy, a jego nieważność niekoniecznie powoduje nieważność całej umowy.

Wybór strategii prawnej w dużej mierze zależy od szczegółowych zapisów umowy i aneksu.

Orzecznictwo sądów w sprawach przewalutowanych kredytów frankowych wciąż się kształtuje. Sąd rozpoznający konkretną sprawę bada intencje stron przy zawarciu umowy i aneksu. Istotne jest, czy w praktyce obie strony od początku dążyły do zawarcia umowy frankowej, czy też aneks został narzucony kredytobiorcy przez bank poprzez namowy pracowników banku i zachęcanie do jego zawarcia z uwagi na niski ówcześnie kurs franka szwajcarskiego.

Przede wszystkim jednak dla kredytobiorców obciążonych przewalutowanym ze złotówek kredytem frankowym istotne jest to, że sądy nie wykluczają unieważnienia całej umowy przewalutowanego kredytu frankowego. Najczęściej sądy w omawianych sprawach orzekają nieważność samego aneksu albo nieważność całej umowy kredytu, jednak aktualnie zaczynają przeważać rozstrzygnięcia unieważniające całą umowę. Różnice w rozstrzygnięciach sądów mogą wynikać z różnic w stanie faktycznym danej sprawy, bądź też w różnym podejściu do statusu aneksu do umowy kredytu (oba podejścia omówione zostały powyżej).

Jakie są korzyści z unieważnienia umowy?

Kredytobiorcy związani kredytem frankowym przewalutowanym ze złotówek poprzez możliwość unieważnienia całej umowy kredytu zyskują:

 • całkowite pozbycie się umowy: unieważnienie całej umowy kredytowej powoduje, że klient przestaje być związany umową kredytu i otrzymuje od banku zwrot uiszczonych rat;
 • zwrot nadpłaconych rat: Klient otrzymuje zwrot wszystkich rat, które spłacił od momentu przewalutowania kredytu.

Podsumowanie

Unieważnienie całej umowy kredytu frankowego przewalutowanego z pierwotnej umowy kredytu złotówkowego nie jest niemożliwe, jednak szanse powodzenia takiej sprawy zależą od konkretnego stanu faktycznego, postanowień pierwotnej umowy oraz aneksu.

Jeśli zatem masz kredyt we frankach szwajcarskich, który pierwotnie był zaciągnięty w złotówkach i czujesz się pokrzywdzony wysokimi ratami i wzrostem kursu franka, nadal masz szanse na osiągnięcie korzystnego rozliczenia i unieważnienia umowy. Zbierz niezbędne dokumenty, m.in. umowę kredytową, aneks do umowy, harmonogram spłat. Skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Nasi specjaliści udzielają fachowych porad również w zakresie umów przewalutowanego kredytu frankowego.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Masowe pozywanie kredytobiorców o kapitał i waloryzację świadczenia vs. cofanie powództw w zakresie waloryzacji świadczenia
Wieloletnia batalia sądowa frankowiczów przeciwko bankom po jakimś czasie doczekała się odpowiedzi w postaci ofensywy banków, które masowo pozywają kredytobiorców frankowych, żądając zwrotu wypłaconego kapitału oraz często również dodatkowych kwot z tytułu wynagrodzenia za korzystanie […]
Czytaj dalej
Mimo wyroków TSUE, z odsetkami w sprawach frankowych nadal bywa różnie
W ostatnich latach sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) prezentowały różne stanowiska co do okresu, za jaki należą się kredytobiorcom odsetki za opóźnienie od kwoty zasądzonej od banku w sprawach frankowych.
Czytaj dalej
Nowa pełnomocniczka ministra sprawiedliwości ma się zająć kredytami we frankach
Sprawa kredytów frankowych w Polsce to problem o ogromnej skali, dotykający setek tysięcy ludzi. Rozstrzygnięcie przez sąd tych skomplikowanych kwestii trwa latami, generując wysokie koszty i stres dla frankowiczów.
Czytaj dalej
Możesz pozbyć się kredytu przewalutowanego ze złotych na franki!
Masz kredyt we frankach szwajcarskich i czujesz się pokrzywdzony? Nie wiesz czy masz szanse w sporze z bankiem, bo twoja umowa pierwotnie dotyczyła kredytu złotówkowego, a dopiero później kredyt został przewalutowany na franki szwajcarskie? Nie […]
Czytaj dalej