Najnowsze orzeczenie TSUE zgodne z dotychczasową prokonsumencką linią orzeczniczą

Najnowsze orzeczenie TSUE zgodne z dotychczasową prokonsumencką linią orzeczniczą

W dniu wczorajszym (tj. 29 kwietnia 2021 roku) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-19/20, w którym odpowiedział na pięć pytań Sądu Okręgowego w Gdańsku.

  1. Warto podkreślić, że Trybunał nie wprowadził żadnej rewolucji w sprawach frankowych i w zakresie prawnej ochrony kredytobiorców konsekwentnie podzielił dotychczasową, korzystną dla Frankowiczów linię orzeczniczą, co potwierdził również Prezes UOKiK.
  2. Na wyrok ten czekało wielu Frankowiczów, jednak ma on szczególne znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty w banku BPH S.A. (dawny: GE Money Bank S.A. i GE Bank Mieszkaniowy S.A.).
  3. Trybunał udzielił m.in. odpowiedzi na pytanie, czy w umowach dawnego GE Money Bank S.A., sąd może wyeliminować z umowy tylko część klauzuli dotyczącą ustalanej jednostronnie marży banku, a pozostawić jednoznaczne postanowienie odnoszące się do średniego kursu NBP.
  4. TSUE podkreślił, że: „(…) przepisy dyrektywy 93/13 stoją na przeszkodzie temu, żeby uznany za nieuczciwy warunek został częściowo utrzymany w mocy poprzez usunięcie elementów przesądzających o jego nieuczciwym charakterze, w przypadku gdyby to usunięcie sprowadzało się do mającej wpływ na istotę tych warunków zmiany ich treści (…)”.

W ocenie Trybunału, jedynie gdyby element klauzuli indeksacyjnej dotyczący marży Banku BPH S.A. stanowił zobowiązanie odrębne od innych postanowień umownych, które mogłoby być przedmiotem zindywidualizowanego badania jego nieuczciwego charakteru, sąd krajowy mógłby go usunąć.

Co to oznacza dla Frankowiczów związanych z BPH S.A.?

  1. Sądy krajowe powinny eliminować całą klauzulę, tj. również w zakresie odnoszącym się do kursu średniego NBP, co znacznie zwiększa szanse na stwierdzenie nieważności umowy.
  2. Wydaje się, że orzeczenie Trybunału jedynie utrwali dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów w sprawach frankowych.
Kredytobiorcy, banki oraz sędziowie czekają na kolejne ważne orzeczenia, tym razem na rozstrzygnięcie składu siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (III CZP 6/21), które ma zapaść w dniu 7 maja br. oraz uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (III CZP 11/21), której wydanie przewidziano na dzień na 11 maja br.
Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Kolejne zabezpieczenia w Krakowie!
Miło nam poinformować, że nasi Klienci otrzymali kolejne zabezpieczenia roszczeń w sprawach o ustalenie i zapłatę: Postanowienie z dnia 29 grudnia 2023r., sygn. akt I C 6162/23 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. w […]
Czytaj dalej
Ważne! 24 marca 2024r. odbędzie się rozprawa w TSUE!
Postępowanie dotyczy zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału w związku z decyzją BFG o wydzieleniu z Getin Noble Bank kredytów złotówkowych, które przeniesiono do Velo Bank oraz kredytów frankowych, pozostawionych w […]
Czytaj dalej
Darmowe konsultacje w sprawie kredytów frankowych z adw. Magdaleną Bartą!
Czy zastanawiasz się nad swoją sytuacją kredytową związaną z frankiem szwajcarskim? Nie jesteś sam!
Czytaj dalej
Kolejne postanowienie TSUE ws. nienależnego wynagrodzenia dla banków!
Postanowienie TSUE z 12 stycznia 2024r., C-488/23 Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
Czytaj dalej