Prawomocne postanowienie SO w Nowym Sączu o zawieszeniu spłaty rat na czas procesu

Prawomocne postanowienie SO w Nowym Sączu o zawieszeniu spłaty rat na czas procesu

Z kancelaryjnej wokandy – FORTIS Bank Polska S.A. – prawomocne postanowienie SO w Nowym Sączu o zawieszeniu spłaty rat na czas procesu.

Postanowieniem z dnia 30 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu – SSO Dominik Skoczeń (I Cz 53/21) utrzymał w mocy, w przeważającym zakresie, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (I C 1394/20).

Sąd udzielił naszym Klientom zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu oraz zakazanie bankowi wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny i zakazanie pozwanemu przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej oraz Systemu Bankowy Rejestr o niespłacaniu rat kredytu w skutek ich zawieszenia w ramach postępowania zabezpieczającego.

Kredytobiorcy nie muszą zatem spłacać rat przez czas trwania procesu.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Krzysztof Słupiński.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855