Roszczenia frankowiczów jeszcze nieprzedawnione. TSUE po raz kolejny stanął po stronie kredytobiorców przyjmując bardzo korzystne rozwiązania

Roszczenia frankowiczów jeszcze nieprzedawnione. TSUE po raz kolejny stanął po stronie kredytobiorców przyjmując bardzo korzystne rozwiązania

W dniu 10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał dwa przełomowe wyroki przeciwko BNP Paribas Personal Finance SA. Tezy zawarte w przedmiotowych orzeczeniach są niezwykle korzystne dla kredytobiorców, albowiem poruszają dwie istotne kwestie: bieg przedawnienia roszczeń konsumentów oraz obowiązki informacyjne względem konsumentów. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym mecenas Konrad Rojkowicz wyjaśnia powyższe kwestie.

Autor: Konrad Rojkowicz

Radca prawny