Rzecznik Finansowy zweryfikuje, czy Santander Bank Polska S.A. stosuje się do postanowienia SO w Warszawie zakazującego stosowania klauzul potwierdzających stan zadłużenia przy wakacjach kredytowych.

Rzecznik Finansowy zweryfikuje, czy Santander Bank Polska S.A. stosuje się do postanowienia SO w Warszawie zakazującego stosowania klauzul potwierdzających stan zadłużenia przy wakacjach kredytowych.

Rzecznik Finansowy zweryfikuje, czy Santander Bank Polska S.A. stosuje się do postanowienia SO w Warszawie zakazującego stosowania klauzul potwierdzających stan zadłużenia przy wakacjach kredytowych. Santander umieszczał w aneksach zapisy stwierdzające, że “bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy albo postanowienia równoważnego”. Rzecznik Finansowy prosi o kontakt osoby, które zawarły po dniu 12 maja 2020 roku aneksy w ramach tzw. wakacji kredytowych w przypadku umów waloryzowanych CHF. Wprowadzenie aneksem zapisu o powyższej treści może skutkować uznaniem roszczenia banku oraz wykluczyć możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy o kredyt frankowy. Rzecznik Finansowy wyraził zaniepokojenie, że tak duży bank zdecydował zignorować postanowienie sądu.