Sąd Apelacyjny w Krakowie zawiesił spłatę rat na rzecz Banku BPH S.A.

Sąd Apelacyjny w Krakowie zawiesił spłatę rat na rzecz Banku BPH S.A.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2023 roku, w sprawie o sygn. akt I ACa 266/23, Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny, w składzie SSA Barbara Baran, udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy i zawiesił spłatę rat na czas procesu. Sprawa dotyczy umowy z GE Money Bank S.A. zawartej w dniu 23 października 2007 r.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855