Sąd Najwyższy po raz pierwszy zajmie stanowisko w sprawie unieważnienia kredytu denominowanego do CHF

Sąd Najwyższy po raz pierwszy zajmie stanowisko w sprawie unieważnienia kredytu denominowanego do CHF

W dniu 15 października 2020 roku Sąd Najwyższy pochyli się nad umową kredytu denominowanego w Deutsche Bank ( sygn. akt I CSK 519/19). Skargę kasacyjną wniósł kredytobiorca, który przegrał przed sądami I i II instancji. Roszczeniem głównym w sprawie jest unieważnienie umowy. SN do tej pory kilka razy wypowiadał się na temat kredytów indeksowanych, jednak jeszcze nigdy nie orzekł o nieważności umowy kredytu denominowanego. Orzeczenie w tej sprawie może okazać się przełomowe dla frankowiczów spłacających kredyty denominowane do CHF.