Korzystna dla Frankowiczów uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku

Korzystna dla Frankowiczów uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 roku

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu, każdej ze stron przysługuje odrębne roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia – przyjął zatem, że właściwa jest teoria dwóch kondykcji. Oznacza to, że kredytobiorcy mogą żądać zwrotu spłaconych rat, niezależnie od tego ile dotychczas spłacili.

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855