W sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. SO w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 18.01.2021 roku udzielił naszym Klientom zabezpieczenia

W sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. SO w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 18.01.2021 roku udzielił naszym Klientom zabezpieczenia

Z satysfakcją informujemy, że w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A.) SO w Nowym Sączu postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku (I C 1394/20, SSR del. Rafał Obrzud) udzielił naszym Klientom zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu oraz zakazanie bankowi wypowiedzenia umowy o kredyt hipoteczny i zakazanie pozwanemu przekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej oraz Systemu Bankowy Rejestr o niespłacaniu rat kredytu w skutek ich zawieszenia w ramach postępowania zabezpieczającego.

Oznacza to, że Sąd uznał za uprawdopodobnione roszczenie Klientów o ustalenie, że zawarta umowa kredytu denominowanego do CHF jest nieważna. Postanowienie cieszy nas tym bardziej, że zapadło w sprawie umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. (umowa z 2006 roku).

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855