Wyrok TSUE z 15.06.2023 r.

Wyrok TSUE z 15.06.2023 r.

BANKI BEZ WYNAGRODZENIA!

TSUE przychylił się do opinii Rzecznika Generalnego i uznał, że banki nie mogą domagać się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

Zgodnie z wydanym dzisiaj, długo oczekiwanym zarówno przez Frankowiczów, jak i banki, wyrokiem w sprawie C-520/21, TSUE wskazał, że w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną w całości, w związku z tym, że nie może ona nadal obowiązywać po usunięciu z niej niedozwolonych postanowień, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich:

  • nie stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą konsument ma prawo żądać od instytucji kredytowej rekompensaty wykraczającej poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do dnia zapłaty, pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy 93/13 i zasady proporcjonalności,
  • stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę  ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do dnia zapłaty.

 

Powyższy wyrok jest szczególnie istotny, dla osób, które w obawie przed żądaniami banku, nie podjęły dotąd żadnych działań, aby uwolnić się od nieważnej umowy.

Wyrok TSUE daje Frankowiczom zielone światło!

Może Cię zainteresować:
Adwokat Magdalena Barta w gronie adwokatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że adwokat Magdalena Barta znalazła się w gronie adwokatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB).
Czytaj dalej
Ważne! 24 marca 2024r. odbędzie się rozprawa w TSUE!
Postępowanie dotyczy zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału w związku z decyzją BFG o wydzieleniu z Getin Noble Bank kredytów złotówkowych, które przeniesiono do Velo Bank oraz kredytów frankowych, pozostawionych w […]
Czytaj dalej
Darmowe konsultacje w sprawie kredytów frankowych z adw. Magdaleną Bartą!
Czy zastanawiasz się nad swoją sytuacją kredytową związaną z frankiem szwajcarskim? Nie jesteś sam!
Czytaj dalej
Kolejne postanowienie TSUE ws. nienależnego wynagrodzenia dla banków!
Postanowienie TSUE z 12 stycznia 2024r., C-488/23 Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
Czytaj dalej