Zabezpieczenie w 4 dni!

Zabezpieczenie w 4 dni!

Rekordowo szybkie zabezpieczenie w SO w Rzeszowie w sprawie przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A.!

W dniu 17 listopada 2023r. wpłynął do sądu złożony przez nas pozew o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego, zawartej z poprzednikiem prawnym Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w upadłości – Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi, w 2007 r. (z uwagi na stwierdzenie nieważności umowy kredytu), a już 21 listopada 2023r. powodowie uzyskali zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, na podstawie art. 755 § 1 pkt. 1 k.p.c. poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu.

Na tym właśnie polega rozpoznawanie spraw bez zbędnej zwłoki.

Dla przypomnienia warto podkreślić, że zgodnie z treścią art. 737 zd. 1 k.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Rzadkością jest niestety wydawanie postanowień zgodnie ze wskazanym wyżej terminem.

Tym bardziej cieszą takie orzeczenia.

Skontaktuj się ze specjalistą:

Magdalena Barta

adwokat
Może Cię zainteresować:
Adwokat Magdalena Barta w gronie adwokatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że adwokat Magdalena Barta znalazła się w gronie adwokatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB).
Czytaj dalej
Ważne! 24 marca 2024r. odbędzie się rozprawa w TSUE!
Postępowanie dotyczy zadanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału w związku z decyzją BFG o wydzieleniu z Getin Noble Bank kredytów złotówkowych, które przeniesiono do Velo Bank oraz kredytów frankowych, pozostawionych w […]
Czytaj dalej
Darmowe konsultacje w sprawie kredytów frankowych z adw. Magdaleną Bartą!
Czy zastanawiasz się nad swoją sytuacją kredytową związaną z frankiem szwajcarskim? Nie jesteś sam!
Czytaj dalej
Kolejne postanowienie TSUE ws. nienależnego wynagrodzenia dla banków!
Postanowienie TSUE z 12 stycznia 2024r., C-488/23 Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
Czytaj dalej