Zawieszenie spłaty rat kredytu przez Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zawieszenie spłaty rat kredytu przez Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek) udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu zawartej z Fortis Bank Polska S.A. Postanowienie cieszy tym bardziej, że dotychczas postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie zawieszające spłatę rat należały do rzadkości.

Sprawę prowadzą adwokat Mariola Rozmus i radca prawny Konrad Rojkowicz.

 

Autor: Magdalena Barta

adwokat
magdalena.barta@rspartners.pl
512 100 855