Zmiana terminu posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących kredytów frankowych

Zmiana terminu posiedzenia Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących kredytów frankowych

W związku z trwającą hospitalizacją Pierwszego Prezesa SN, termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszego Prezesa SN o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych  został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.

https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia