Publikacje

Najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego w przedmiocie pozwów frankowych. Co możemy wyczytać z uzasadnienia wyroku z 11 grudnia 2019 roku?

W opublikowanym ostatnio uzasadnieniu do wyroku z 11 grudnia 2019 roku (sygn. akt V CSK 382/18) w sprawie kredytu dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) z 2008 r. na kwotę 320 tys. zł, Sąd Najwyższy poruszył kwestie istotne zarówno dla kredytobiorców frankowych, jak i banków. Zobaczmy jak Sąd Najwyższy postrzega sprawy frankowe.
Czytaj więcej

Funkcjonowanie sądów w czasie epidemii – co z Twoją sprawą? Co na ten temat można wyczytać z Tarczy antykryzysowej?

Podczas epidemii koronawirusa pojawia się wiele pytań o funkcjonowanie sądów, głównie ze strony osób, które zainteresowane są wniesieniem powództwa lub są stronami toczącego się już postępowania. Jak zatem obecnie kształtuje się ich sytuacja?
Czytaj więcej

Koronawirus – co z roszczeniami Frankowiczów? Czy wnosić pozew o zapłatę do sądu?

Koronawirus jest tematem numer jeden w Polsce. Nic dziwnego – wpłynął na większość aspektów życia Polaków. Wprowadzone zostały zarządzenia prewencyjne, które mają ograniczyć rozwój zakażeń. Trudno również nie zauważyć wpływu, jaki wywarł na polską i światową gospodarkę. Od czasu początków rozprzestrzenia się wirusa w Europie, zaobserwować można sukcesywny wzrost kursów walut. Po dotarciu koronawirusa do Polski, złoty stracił na wartości, przez co inne waluty odpowiednio podrożały.
Czytaj więcej

Co z nieważną umową kredytu?

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy o kredyt waloryzowany do kursu franka szwajcarskiego nie dają o sobie zapomnieć zarówno bankom, jak i sądom. Z pewnością za wzrostem aktywności tzw. frankowiczów stoi Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa C-260/18), w którym Trybunał pochylił się nad konsekwencjami uznania postanowień umowy dotyczących sposobu obliczania wysokości kredytu za niedozwolone, rozważając m.in. możliwość uznania całej umowy za nieważną.
Czytaj więcej

Odwet banków – Czy kredytobiorcy powinni obawiać się roszczeń za bezumowne korzystanie z kapitału?

Długo oczekiwany wyrok w sprawie państwa Dziubaków przyniósł wydawać by się mogło korzystne dla kredytobiorców rozwiązanie. Przypomnijmy – 3 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy ze względu na występujące w niej niedozwolone postanowienia umowne. Ich eliminacja nie dawała według sądu możliwości na kontynuowanie kredytu.
Czytaj więcej

Kiedy postanowienia umowy kredytu nie są indywidualnie uzgodnione?

Zawierając umowę kredytu konsument najczęściej spotyka się z przedstawionym mu do podpisu i wcześniej przygotowanym wzorcem umowy. Postanowienia takiej umowy co do zasady nie podlegają negocjacji, co w konsekwencji oznacza, że jeżeli wolą konsumenta jest zawarcie umowy, musi zgodzić się z jej narzuconymi postanowieniami. W takich sytuacjach często mamy do czynienia z niedozwolonymi postanowieniami umownymi.
Czytaj więcej

Umów się z nami

na bezpłatną rozmowę/spotkanie:

Twoje dane
Wskaż preferowany termin
W jakich godz.
od—do:
Dowiedz się więcej

Kontakt

  • ul. Halicka 9 | 31-036 Kraków
  • tel. +48 519 635 514
  • chf@rspartners.pl
  • www.rspartners.pl
  • NIP: 6762513511
  • REGON: 365376343
  • KRS: 0000636836